O NÁS

Kdo jsme, co děláme?        

Společnost Shelf Service s.r.o. se zabývá především kontrolami technického stavu všech druhů regálů, provádí zátěžové zkoušky, na základě kterých je možno určit nosnost daného regálu.

   V případě chybějící průvodní dokumentace regálů nabízíme vypracování nebo aktualizaci „Místního provozního bezpečnostního předpisu“, který společně s „Protokolem o zátěžové zkoušce“ tuto průvodní dokumentaci dle zákona nahrazuje.

   Působíme na celém území České Republiky, především na Moravě a Slezsku s dlouho letou praxí v oboru. Kontroly provádíme dle platných norem ČSN EN 15635, ČSN EN 15095+A1 a ČSN EN 15620 a to na základě osvědčení o odborných znalostech těchto norem.

  Po provedení samotné kontroly zákazník obdrží „Potvrzení o provedení kontroly technického stavu regálů“ a následně pak dokumentaci, která obsahuje již samotnou revizní zprávu, tedy revizní protokoly včetně doporučení způsobu odstranění závad, případně fotodokumentaci, protokol o zátěžové zkoušce nebo vypracovaný Místní provozní bezpečnostní předpis.

  Zajišťujeme taktéž porevizní servis regálů, montáže regálů, úpravy, nebo doplnění bezpečnostního značení.